Детска неврохирургия

Първото и най-голямо профилирано детско неврохирургично отделение.

В клиниката е въведена за пръв път в страната на ендоскопската вентрикулостомия за третиране на подбрани пациенти с хидроцефалия с цел избягване на поставяне на клапни системи (шънтове)

Третиране на хидроцефалия чрез поставяне на различни видове клапни системи – вентрикуло-перитонеални, лумбоперитонеални, вентрикулоатриално, вкл. и програмируеми такива

Най-голям опит при лечение на краниостенози (преждевременно срастване на черепни шевове) и черепни деформации по авторски методи на хирурзи от клиниката с отлични резултати

Третират се всички форми на спина бифида, вкл и късни последствия от хирургично лечение.