Клиниката има договор с Националната Здравноосигурителна Каса по клинични пътеки 251, 252, 253 и 298. Това включва лечение на всички хематологични и онкологични заболявания за здравноосигурени пациенти.

Болничната аптека разполага с всички лекарства, включени в позитивния лекарствен списък. Те се приготвят от магистър-фармацевт в специален ламинарен бокс, осигуряващ най-високо ниво на безопасност.

Клиниката разполага със специализиран сектор за извършване на клинични проучвания. В него на разположение на изследователите са обособени стаи с ограничен и контролиран достъп за съхраняване на медицинска документация и медикаменти. Секторът разполага с хладилник за съхранение на медикаменти от 2-8 градуса по целзий, фризер за -20 градуса по целзий, стая на постоянен температурен режим. Също така с изследователска стая, оборудвана с компютри с достъп до интернет, факс и копирна машина.

Клиничните проучвания са начин, пациентите да получат безплатен достъп до най-новото лечение за тяхното заболяване и същевременно мониториране на моментното им състояние в най-добрите клинични лаборатории в Англия, Германия, Швейцария, САЩ и др.

На територията на УМБАЛ „Св. Иван Рилски" могат да се извършват клинични проучвания за всички онкологични и хематологични заболявания включително:

  • Хронична лимфоцитна левкемия
  • Мултиплен Миелом
  • Фоликулярен и дифузен Б-едроклетъчен лимфом
  • Миелодиспластичен синдром
  • Колоректален карцином
  • Белодробен карцином
  • Рак на гърда
  • Рак на простата


Клиниката разполага с 60 легла, ситуирани в стаи с две легла и самостоятелен санитарен възел, като осем са за провеждане на клинични процедури.