Лабораторията по Клинична имунология има дълъг опит в диагностиката на автоимунни заболявания, имунологично – обусловени репродуктивни неуспехи и имунодефицитни състояния.

В нея непрекъснато се внедряват нови тестове, почерпени от водещия опит в Европа. На всеки 3 години специалисти от лабораторията посещават специализирани имунологични форуми по света, свързани с развитието на нови методи за имунодиагностика, които впоследствие внедряват.