Обща и коремна хирургия:

 • диагностични процедури и операции върху хранопровод и стомах
 • гастроезофагеална рефлуксна болест
 • диафрагмална и хиатална херния
 • дебело и тънко черво
 • жлъчен мехур и жлъчни пътища
 • черен дроб
 • всички видове хернии (научете повече за операциите при херния на и www.hernia-center.eu http://www.hirurg.bg/
 • Горна и долна ендоскопия, полипектомии, лигиране на хемороидални възли, ендопротезиране на хранопровод, жлъчни пътища, Ендоскопска папилотомия и екстракция на конкременти от хлъчни канали.


Спешна хирургия:

 • остър апендицит
 • перфорация на язва
 • илеуси (преплитане на червата)

 

Миниинвазивната и лапароскопската хирургия – авангардните методи в полза на пациента се считат за най-значимото постижение в хирургията през последните 15 години. Благодарение на тази техника е възможно да се извършват операции през много малки отвори /около 1 см./ и с помощта на видео-системи. Докато оперира, хирургът следи операцията в реално време на специален монитор, който му осигурява много по-чист и подробен образ с възможност за приближаване и насочване.

Предимства на миниинвазивната и лапароскопската хирургия

Предимствата на тази техника се дължат на малката оперативна тарвма върху органите и оттам по-малък възпалителен отговор, по-ниско ниво на натоварване на имунната система. Плюсовете за пациентите са:

 • минимална кръвозагуба (безкръвна операция)
 • по-малка следоперативна травма
 • по-бързо възстановяване
 • по-малка болезненост
 • по-кратък болничен престой
 • по-бързо връщане към нормалния начин на живот
 • по-добри козметични резултати (малки и заличими белези)


Кои интервенции могат да се извършват с миниинвазивна техника?

Лапароскопските операции все по-широко да навлизат в хирургията и дори се считат за „златен стандарт” в много области:

 • Лапароскопски операции на жлъчен мехур и жлъчни пътища
 • Лапароскопски операции на хернии на корема
 • Лапароскопски операции на апендикс
 • Лапароскопски операции на дебело черво и ректум
 • Лапароскопски операции на слезка (далак)
 • Лапароскопски операции при гастроезофагеална рефлуксна болест
 • Лапароскопски операции на диафрагмална и хиатална херния
 • При по-сложни операции, като чернодробни, стомашни, панкреатични и др. лапароскопската хирургия вече има традиции и може да се използва като по-добра алтернатива на отворените операции.


Миниинвазивни техники при премахване на туморни и ракови образувания

В световен мащаб са направени редица проучвания на ефективността на миниинвазивната и лапароскопска хирургия в тази област поради необходимостта от сигурни резултати при оперативното лечение. Тези изследвания доказаха, че лапароскопските техники са също толкова надеждни в онкологията, колкото и конвенционалната хирургия. Безспорните преимущества на лапароскопската хирургия са в областта на оперативното лечение на рака на дебелото черво.