Спектърът на заболявания, които се лекуват в клиниката включва всички раздели на съвременната неврохирургия:

  • невроонкология - доброкачествени и злокачествени тумори на главния мозък, гръбначния мозък, гръбначния стълб и периферните нерви
  • мозъчносъдови заболявания – аневризми, съдови малформации, хематоми, инсулти
  • детска неврохирургия – хидроцефалия, спина бифида, тумори, съдови заболявания, каниостенози и други малфолмации
  • дегенеративни и следтравматични заболявания на гръбначния стълб - дискови хернии и стенози на всички отдели на гръбначния стълб, спондилолистези, деформации, травматични и остеопоротични фрактури
  • функционална неврохирургия – епилепсия, болкови синдроми/невралгии, листези, дискинезии, дистонии и болест на Паркинсон 
  • инфекции и паразитози - спондилодисцити, абцеси на мозъка и др.
  • черепномозъчна и гръбначномозъчна травма
  • вродени и дегенеративни увреждания на централната нервна система
  • хирургия на периферната нервна система