Интензивните легла се използуват за оперираните пациенти на Клиниката по Неврохирургия – над 1800 пациенти годишно, както и за лечение на пациентите от другите клиники на болницата, нуждаещи се от интензивни грижи.

Отделението по анестезиология и интензивно лечение е и в състава на Катедрата по Анестезиология и Интензивно лечение на Медицински Факултет към Медицински Университет-София и се занимава с обучение по анестезиология и интензивно лечение на студенти по медицина и лекари-специализанти.