• възпалитени ставни заболявания;
 • системни заболявания на съединителната тъкан;
 • дегенеративни ставни заболявания;
 • артрити, свързани с инфекции;
 • микрокристални атропатии;
 • болести на извънставните меки тъкани;
 • болести на костите;
 • ставна пункция;
 • изследване на синовиална течност;
 • синовиална биопсия;
 • ставена лаваж;
 • кожна и мускулна биопсия;
 • пулсна терапия с циклофосфамид и метилпреднизолон;
 • остеодензитометрия;
 • ехографско изследване на стави;
 • капиляроскопия;
 • конвенционално рентгеново изследване на опорно-двигателния апарат.