Клиника по клинична хематология

Началник клиника  Проф. Д-р Дончо Байчев Пейчев, лекар с , придобити специалности „Вътрешни болести” и „Клинична хематология”;

Старша медицинска сестра - И.Д.- Албена Христова Йорданова


Отделение по клинична хематология

Началник отделение - Д-р Атанас Радинов, придобити специалности „Вътрешни болести” и „Клинична хематология”;

Старша медицинска сестра – Албена Христова Йорданова

Екип:

Д-р Гергана Николова, лекар с придобити специалности „Вътрешни болести” и „Клинична хематология”;

Д-р Рая Петрова, лекар с придобита специалност „Клинична хематология”;

Д-р Таня Попова, лекар с придобити специалности „Вътрешни болести” и „Клинична хематология”;

Д-р Рубин Румянов Стоянов, лекар

Д-р Ангел Николаев Главашки, лекар

Д-р Александър Йорданов Йорданов,лекар специализант

Д-р Мария Светославова Маркова,лекар специализант

Д-р Полина Красенова Огнева,лекар специализант

 

Отделение по медицинска онкология

Началник  отделение – Д-р Мая Ангелова Цакова, лекар, с придобити специалности „Вътрешни болести” и „Медицинска онкология”;

Старша медицинска сестра - И.Д.- Ива Трифонова Добрева

Екип:

Д-р Божил Робев, лекар, с придобити специалности „Детски болести” и „Медицинска онкология”;

Д-р Виолетка Маринова Венкова, лекар, с придобити специалности „Вътрешни болести” и „Медицинска онкология”;

Д-р Петя Ценова Миланова – лекар, специализант

Д-р Александър Димитров Атанасов - лекар, специализант