Началник Клиника:
Проф. Людмила Матева
специалист вътрешни болести, астроентерология
 

 

Старша медицинска сестра: Гена Гайтанска

Екип:

Проф. д-р Зоя Спасова, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”;

Проф. д-р Красимир Антонов, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”;

Проф. д-р Росен Николов, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”;

Проф. д-р Деян Желев, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”;

Доц. д-р Асен Алексиев, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”;

Д-р Сираган Дереджян, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”;

Д-р Димитър Попов, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”;

Д-р Веселин Колчаков, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”;

Д-р Наталия Димитрова, специалист „Вътрешни болести”;

Д-р Яна Боянова, специалист „Гастроентерология”;

Д-р Радосвета Томова, специалист „Гастроентерология”;

Д-р Надежда Желева, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология

Д-р Стефан Огнянов Митев, лекар

Д-Р Соня Стефкова Драгнева, специалист „Гастроентерология”;

Д-р Евелина Георгиева Атанасова, лекар

Д-р Любен Митков Милачков, лекар

Д-р Людмила Владимирова Кънчева, специализант

Д-р Мария Димитрова Петкова, специализант

Д-р Иван Цветанов Вълков, специализант