Началник Клиника:
проф. д-р. Рашо Рашков
специалист вътрешни болести, ревматология
тел: 02/958 63 64
 

 

Старша медианска сестра: м.с. Спаска Величкова, тел. (факс) 02/958 22 81,

Екип

Доц. Симеон Монов, д. м,.специалист Вътрешни болести, Ревматология; тел: 02/958 25 23

Доц. Иван Шейтанов, д. м. специалист Вътрешни болести, Ревматология; тел: 02/958 18 54

Доц. Цветанка Петранова, д. м., специалист Вътрешни болести, Ревматология тел: 02/958 18 54

Доц. Мариана Иванова, д. м. специалист Вътрешни болести, Ревматология

Д-р Валентина Решкова, д. м. специалист Вътрешни болести, Ревматология

Д-р Руска Шумналиева, д. м. специалист Ревматология

Д-р Десислава Калинова, д. м.

Д-р Цветелина Йонева, специалист Вътрешни болести, Ревматология

Д-р Силвия Маринчева, специалист Ревматология

Д-р Жени Нейкова, специалист Ревматология

Д-р Николай Стоилов

Д-р Ива Първова,специалист Клинична фармакология

Д-р Ивелина Жекова – ординатор

Д-р Александър Копчев – специализант, докторант

Д -р Павлинка Павлова – ординатор

Д-р Яна Здравкова – ординатор

Д-р Пламена Ерменчева – ординатор