Началник Клиника:
Доц. д-р Васил Каракостов, дм
 

 

Старши медицински сестри: 

Елисавета Крумова, старша медицинска сестра на 6 етаж

Людмила Колева, старша медицинска сестра на 5 етаж

Людмила Каменова, старша медицинска сестра, операционен блок


Екип: 

Проф. д-р Марин Маринов, дмн, специалист Неврохирургия

Проф.д-р Кирил Романски, дмн, специалист Неврохирургия

Доц. д-р Кирил Георгиев, дм, специалист Неврохирургия

Доц. д-р Асен Бусарски, дм, специалист Неврохирургия

Д-р Живко Сурчев, дм, специалист Неврохирургия

Д-р Рафаело Аврамов, специалист Неврохирургия

Д-р Николай Стоянчев, специалист Неврохирургия

Д-р Красимир Минкин, дм, специалист Неврохирургия

Д-р Асен Хаджиянев, дм, специалист Неврохирургия

Д-р Дилян Фердинандов, дм, специалист Неврохирургия

Д-р Божидар Каменов, дм, специалист Неврохирургия

Д-р Люпчо Татарчев, специалист Неврохирургия

Д-р Христо Христов, дм, специалист Неврохирургия

Д-р Емануил Найденов, специалист Неврохирургия

Д-р Енелин Динев, специалист Неврохирургия

Д-р Калоян Габровски, специалист Неврохирургия

Д-р Алла Уилям, специалист Неврохирургия

Д-р Недко Каракашев, специалист Неврохирургия

Д-р Християн Нинов, специализант

Д-р Стилиана Михайлова, специализант

Д-р Деян Попов, специализант

Д-р Дани Колев, специализант

Д-р Димо Янков, специализант