Началник Отделение:
Д-р Стефан Джендов
тел.+359 888 396 934

Старша Медицинска Сестра:
Светлана Бориславова

Анестезиолози-интензивисти

Д-р Мария Викторова

Д-р Мариан Тодоров

Д-р Росица Исакова

Д-р Росица Танова

Д-р Наталия Димитрова

Д-р Емилия Атанасова Стоилова

Д-р Димитър Монов

Д-р Николай Лилянов

Д-р Любомир Василев Падарски

Д-р Богдана Богданова

Д-р Илияна Георгиева Златанова, лекар специализант