Началник отделение: Доц. д-р Ненчо Ненчев, д.м.
Тел: 02/ 952 21 46
Факс: 02/953 02 99
e-mail: nenchonenchev@mail.bg

Старша мед. сестра: Капка Сургова

Екип:

д-р Ивайло Средков, специалист „Нефрология” и „Вътрешни болести”;

д-р Асен Каменов, специалист „Нефрология”;

д-р Иванка Данева, специалист „Вътрешни болести”;

д-р Диана Трифонова, специалист „Вътрешни болести”;

д-р Николай Клинкачев.