Функционална неврохирургия

В клиниката се извършва широк набор от интервенции за лечение на пациенти с хронична болка

С най-голям опит в диагностика и лечението на болни с тригеминална невралгия чрез микросъдова декомпресия или чрез перкутанни процедури с отлични резултати.

Разнообразни процедури при пациенти с невропатна или ракова болка – селективни денервации, кордотомия, дрез-лезии и др. Рутинно се извършват фасетни денервациии при пациенти с дегенеративна болест на гръбнака

В клиниката са поставени първите за страната системи за епидурална гръбначномозъвна стимулация при пациенти с хронична болка, има възмобжност и за поставяне на помпи за трайна инфузия на опиоидни аналгетици

Клиниката е с най-голям опит в предоперативна диагностика и лечение на пациенти с епилепсия, вкл. С възможности за провеждане на видео-ЕЕГ, инвазивни ЕЕГ изследвания („Вживени електроди”), както и в поставянето на вагусови стимулатори при лечение на медикаментозно резистентна епилепсия.

В клиниката са поставени и първите системи за дълбока мозъчна стимулация при пациенти с двигателни нарушения и болест на Паркинсон.