В Клиниката по нервни болести се провежда диагностика на редица социално-значимите неврологични заболявания по различни клинични пътеки:

 • Исхемичен мозъчен инсулт с и без тромболиза;
 • Мозъчен кръвоизлив, включително субарахноидни хеморагии;
 • Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип;
 • Множествена склероза;
 • Заболявания на периферната нервна система,
 • Вертеброгенни заболявания (дискови херни, радикулити, полиневропатии, включително порфиринова полиневропатия, плексити и др.);
 • Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН);
 • Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия;
 • Синдром на Гилен-Баре с имуноглобулин;
 • Епилепсия и други пароксизмални състояния;
 • Миастения ;
 • Невродегенеративни заболявания, деменции и др;
 • Паркинсонова болест;
 • Различни видове главоболие;
 • Разстройства на вегетативната нервна система.