Тел. регистратура – 02/ 852 4883

Проверка на резултати

Телефон за изследване на олигоелементи и токсични метаболити в биологични течности - 02/852 49 68; тел./факс 02/851 08 32

Телефон за лабораторни изследвания при порфирии и молекулярна диагностика на вирусните заболявания -  тел.02/ 952 29 72 и имейл sv.ivan_rilski_lvh@abv.bg