Приемен кабинет: 02/958 25 44

Телефони за записване на приемни часове - платен прием:
02/9582331
0884 126 791