Образна диагностика

Рентгенология
Д-р Стоян Давидов

Компютърна томография и Ядрено магнитен резонанс
Д-р М. Пенков, Д-р Ю. Тодоров

Клинико-лабораторни изследвания
Д-р И.Иванова, Д-р И. Петкова

Физиотерапия
Д-р С.Райновска , Д-р Д. Людиева