Подходящи за радиохирургия са някои доброкачествени образования като: невринови, менингеоми, тумори на хипофизата и артериовенозни малформации, както и онкологични заболявания, при определени показания. В екипа са включени специалисти по лъчелечение, неврохирургия и образна диагностика .

Високотехнологичният линеен ускорител ТrueВеam™ SТХ, функциониращ в УМБАЛ „СВ.ИВ.РИЛСКИ"ЕАД София, е авангардна технология, предлагаща възможност за провеждане на стереотактична радиотерапия (SBRT) и стереотактичнарадиохирургия (SRS), RapidArc® техника и Gated RapidArc®-синхронизирана с дишането лъчетерапия. TrueBeam™ SТХ позволява проследяване и получаване на изображения в реално време, което прави възможно реализирането на терапията:

  • отнемаща само минути
  • с оптимална доза;
  • при максимално щадене на околните здрави тъкани
  • на тумори с размери от 1мм до 30 см.


Наличието на НD колиматор за формиране на лъчевия сноп, е уникално за съвременните ускорители и гарантира провеждането на стереотактична радиохирургия на тумори с максимална прецизност. Този колиматор е без аналог в света на лъчелечението.

С наличната апаратура могат да се лекуват онкологични заболявания, подлежащи на лъчелечение, и неонкологични заболявания, при които лъчетерапията има доказана ефективност.

ТrueBeam SТХ е различен линеен ускорител от TrueBeam защото може да се прави всичко в света на лъчетерапията, както и в стереотактична радиохирургия.

Такъв модел в България няма, а е Европа с него разполагат само в Швейцария, Германия, Италия, Полша и Турция! Това прави възможно УМБАЛ „Св.Ив.Рилски" да бъде референтен център за Източна Европа.

Линееният ускорител ТrueВеam™ SТХ е революционна стъпка в терапията на рака и инсталирането на такъв апарт в България