Основни дейности в Отделението по физикална и рехабилитационна медицина:

Лечебно –диагностична дейност:

В ОФТР се извършва специализирана диагностична, консултативна, терапевтична и рехабилитационна болнична и извънболнична медицинска помощ, като се използват съвременни конвенционални и специализирани методики за функционална оценка, физикално лечение и рехабилитация.

Приемат се за лечение пациенти по физиотерапевтични клинични пътеки и абмулаторно болни с различни заболявания:

 • Заболявания на централна и периферна нервна система
 • Заболявания на опорно-двигателния апарат
 • Ортопедични и травматологични заболявания
 • Заболявания на дихателната система
 • Обменни и ендокринни заболявания
 • Сърдечно-съдови заболявания
 • Професионални заболявания
 • Заболявания на горните дихателни пътища
 • Други

 

Оптимизирани са и се провеждат кинезитерапевтични програми при гръбначни изкривявания в детско-юношеската възраст, остеопороза и др. Въведени са някои нови физиотерапевтични и кинезитерапевтични методики на лечение. В Отделението са обособени:

 • Сектор - електро-светлолечение;
 • Сектор - кинезитерапия;
 • Кабинети - лазертерапия, инхалационна терапия, крио и топлолечение;


 

Учебно-преподавателска дейност

Отделението е база за обучение на студенти и специализиращи лекари по специалностите “Физикална медицина и рехабилитация”, “Медицинска рехабилитация и ерготерапия “, а също така и на студенти от Медицинския колеж – София.

Отделението разполага с апаратура за:

 • нискочестотна терапия
 • лазертерапия, лазерпунктура
 • ултразвукова терапия
 • високочестотна терапия /сантиметрови, дециметрови вълни/
 • средночестотна терапия
 • екстензионна терапия
 • механотерапия
 • сузпензионна и пулитерапия
 • фототерапия
 • инхалационна терапия и др.