Отделението разполага с 20 диализни поста за провеждане на бикарбонатна хемодиализа.

Извършват се:

  • Хемодиализа, ултрафилтрация, секвенциална ултрафилтрация.
  • Хемодиафилтрация
  • Ултрафилтрация на асцитна течност.
  • Осигуряване на временен съдов достъп за хемодиализа, чрез поставяне на централни венозни катетри във вени феморалес, субклавие, югуларис.
  • Осигуряване на постоянен съдов достъп с дълготрайни тунелизирани венозни катетри („пермкат").
  • Обучение на болни за КАПД (продължителна перитонеална диализа).
  • Проследяване на болни на КАПД, АПД (автоматична перитонеална диализа).