Началник на отделението е д-р Веселка Джамбазова, специалист по пневмология и фтизиатрия, вътрешни болести и професионални болести (сл.тел. 8524936; GSM 0884747416).

В отделението се диагностицират и лекуват случаи със специфични /силикоза, азбестоза, токсични пневмофибрози / и неспецифични белодробни заболявания/ бронхиална астма, хиперсензитивен бронхиолит, хроничен бронхит, ХОББ, бронхопневмонии, бронхиектатична болест, белодробни тумори и др. Тук се извършват кожно-алергични проби – битови, хранителни, медикаментозни, професионални, проба Манту; бронхопровокационни тестове с професионални, битови алергени и медиатори; бронходилатативни тестове с бронходилататори; спирометрия с изследване на основните показатели на външното дишане и малките дихателни пътища. Обособен е сектор за интензивно лечение с непрекъснато кислородно подаване.

Към отделението има разкрит сектор „Хронични професионални интоксикации” с предмет на дейност диагностициране и лечение на хронични /професионални и битови/ отравяния с метали, органични разтворители, пестициди и газове. Секторът работи съвместно с лаборатория за определяне на метали и метаболити на токсични вещества в биологични среди /кръв, урина /. Специализиран е в диагностиката на уврежданията с тежки метали и антидотното лечение на тази специфична патология. Благодарение на висококвалифицираните си специалисти по клинична токсикология, професионални болести и трудова медицина в токсикологичния сектор се провежда и обучение на специализиращите ”трудова медицина”, ”професионални болести” и ”клинична токсикология”.