Началник на отделението е д-р Даниела Меджидиева, специалист по УНГ, отоневрология и професионални болести (сл.тел. 8525611 ; GSM 0888308069 )

Отделението е правоприемник на Клиниката по отоневрология, създадена от проф. Атанас Кехайов – доайен на отоневрологичната наука в България.

Понастоящем е част от КПЗ, като основни приоритети на дейността му са диагностика, лечение и експертиза на патологията на сензорните системи с общ и професионален характер, заболявания на ГДП.

В него работят специалисти по УНГ болести с допълнителни квалификации по аудиология и отоневрология. Оборудвано е с високоспециализирана апаратура, част от която е уникална за страната.

Извършва се целия спектър от отоневрологични изследвания, включително електрофизиология (видеонистагмография, краниокорпография, слухови евокирани потенциали и др), изследване на вкуса и обонянието, ниво диагностика на лицевия нерв, прагова и надпрагова аудиометрия, импедансметрия, слухопротезиране. Лекуват се следните заболявания: глухота, световъртеж, ринити, синузити, тонзилити, ларингити и др.

Високата квалификация на персонала осигурява адекватна и прецизна диагностика, както и лечение на целия спектър от периферни, комбинирани и централни увреждания на сензорните системи