Съдова неврохирургия

Клиниката  е с най-голям опит в лечението на съдови заболявания на ЦНС.

Третират се аневризми на мозъчните съдове, както чрез клипсиране, така и чрез ендоваскуларно лечение ( т. нар.  „безкръвни операции”).

Чрез микрохирургична техника или ендоваскуларно се третират и артериовенозни малформации.

Правят се и интервенции за лечение на дълбоко разполоцени кръвоизливи, за реконструкция при стеснения на съдове – каротидна ендартеректомия, байпаси.