Създаване на работни комисии към НЦОЗА по оценка на здравните технологии по чл. 10, ал.1 от Наредба № 9 за условията и реда за извършване на оц

В НЦОЗА започва процес по набиране на членове за работните комисии по чл.10, ал.1 от Наредба № 9 за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии.
Съгласно изискванията на Наредбата, членове на работни комисии, могат да бъдат лица по следните специалности:
•    Лекари;
•    Лекари по дентална медицина;
•    Магистър-фармацевти;
•    Икономисти;
•    Статистици;
•    Юристи;
•    Други специалисти.
Специалистите, които желаят да бъдат включени в тези комисии могат да заявят желанието си чрез попълване на заявление, приложено към настоящото писмо.
Заявлението по т.3 следва да бъде подадено на адрес: гр. София 1431, бул.“Акад. Иван Гешов“ №15 или по електронен път на e-mail: e.grigorov@ncpha.government.bg

Заявление (в Word формат)

Наредба № 9 от 1 декември 2015 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ( в word формат)