Спинална (гръбначна) неврохирургия

Извършват се всички видове декомпресивни интервенции при дегенеративни, възпалителни и травматични увреждания на гръбначни стълб при пациенти от всички възрастови групи – дискови хернии, стенози на спиналния канал, сколиози.

Стабилизационни процедури (предни, странични, задни, и комбинирани) във всички отдели на гръбначен стълб.

Минимално инвазивни интервенции при остеопоротични и патологични (туморни) фрактури – вертебропластика, кифопластика.