УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” ЕАД ОБЯВЯВА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА „ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ”

Във връзка с приема на нови специализанти по реда на Наредба № 1 / 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и съгласно чл. 17, ал. 1 от същата наредба, УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД обявява следните свободни длъжности за  „лекар-специализант”:

 • За специалност „Образна диагностика” – 2 места;

 

За кандидатстване на място за „лекар-специализант”, съгласно чл. 14 от Наредба № 1 / 22.01.2015 г., се изискват следните документи:

 1. Заявление в свободен текст;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Автобиография – европейски формат;
 4. Диплома за завършено висше образование, включително и приложение /Академична справка
 5. Удостоверение за членство в Български лекарски съюз.

Документите се подават в отдел „Деловодство” до 09.12.2016 г.

След приемане на кандидатурите в указания срок, комисия, определена със заповед на изп. директор ще направи подбор на кандидатите по документи. На сайта на лечебното заведение ще бъдат обявени датите и имената на допуснатите до събеседване кандидати. С одобрените кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор за длъжност „Лекар специализант по образна диагностика”, съгласно чл.11 от Наредба № 1 / 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Допълнителна информация в отдел „Управление на човешките ресурси”:

тел. 02/952-17-95

Във връзка с приема на нови специализанти по реда на Наредба № 1 / 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и съгласно чл. 17, ал. 1 от същата наредба, УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД обявява следните свободни длъжности за  „лекар-специализант”:

 • За специалност „Образна диагностика” – 2 места;

 

За кандидатстване на място за „лекар-специализант”, съгласно чл. 14 от Наредба № 1 / 22.01.2015 г., се изискват следните документи:

 1. Заявление в свободен текст;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Автобиография – европейски формат;
 4. Диплома за завършено висше образование, включително и приложение /Академична справка
 5. Удостоверение за членство в Български лекарски съюз.

Документите се подават в отдел „Деловодство” до 09.12.2016 г.

След приемане на кандидатурите в указания срок, комисия, определена със заповед на изп. директор ще направи подбор на кандидатите по документи. На сайта на лечебното заведение ще бъдат обявени датите и имената на допуснатите до събеседване кандидати. С одобрените кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор за длъжност „Лекар специализант по образна диагностика”, съгласно чл.11 от Наредба № 1 / 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Допълнителна информация в отдел „Управление на човешките ресурси”:

тел. 02/952-17-95