Лабораторията „Определяне на тежки метали и метаболити на токсични вещества” е единствена в страната, в която се извършват значителен спектър от високоспециализирани изследвания на:
токсични метали (олово, кадмий, манган, живак, никел, алуминий, селен, арсен и др.) в кръв и урина;
олигоелементи (мед, цинк, желязо, магнезий и др.) в кръв и урина;
токсични съединения и метаболитите им в биологични среди- формалдехид, хипурова киселина, бадемена киселина, тиоцианати, трихлоетанол, трихлороцетна киселина, фенилглиоксалова киселина и др.

Повече информация за дейността на лабораторията може да намерите в Презентацията на Лабораторията.

Лице за контакти: Кристина Йосифчева - биолог
Тел./Факс: 02/851 08 32;
Тел.: 02/852 49 68;
Мобилен: 0896 796 302

E-mail: lab-heavymetals@rilski.com