УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” ЕАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО МЯСТО ЗА „ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ”

Във връзка с приема на нови специализанти по реда на Наредба № 1 / 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и съгласно чл. 17, ал. 1 от същата наредба, УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД обявява следната свободна длъжност за  „лекар-специализант”:
-За специалност „Гастроентерология” – 1 място;

За кандидатстване на място за „лекар-специализант”, съгласно чл. 14 от Наредба № 1 / 22.01.2015 г., се изискват следните документи:

1.Заявление в свободен текст;
2.Мотивационно писмо;
3.Автобиография – европейски формат;
4.Диплома за завършено висше образование, включително и приложение /Академична справка
5.Удостоверение за членство в Български лекарски съюз.

Документите се подават в отдел „Деловодство” до 18.01.2017 г.

След приемане на кандидатурите в указания срок, комисия, определена със заповед на изпълнителния директор ще направи подбор на кандидатите по документи. На сайта на лечебното заведение ще бъдат обявени датите и имената на допуснатите до събеседване кандидати. С одобрените кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор за длъжност „Лекар специализант по гастроентерология”, съгласно чл.11 от Наредба № 1 / 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Допълнителна информация в отдел „Управление на човешките ресурси”: 
тел. 02/952-17-95