НАУЧНА И УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Следдипломно обучение

Научна дейност и развитие на академичния състав

Научен съвет на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски”

Нормативни документи, свързани с учебната и научна дейност

За контакт:

Доц. д-р Ст. Миланов

02 851 0810

milanov@rilski.com