НАУЧНА И УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Следдипломно обучение

Научна дейност и развитие на академичния състав

Научен съвет на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски”

Нормативни документи, свързани с учебната и научна дейност

За контакт:

Бойка Даскалова

02 851 0810

boyka.daskalova@rilski.com