Избор на застрахователно дружество

Избор на застрахователно дружество

Решение и документация за провеждането на конкурс за „Избор на лицензирано застрахователно дружество за застраховане на моторни превозни средства, собственост на УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД”, гр. София за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” и за застраховка „Каско”