Конкурс за отдаване под наем на ДМА (недвижим имот) – сгради