Конкурси за лекар – специализант

Конкурси за лекар – специализант

1.02.2024

УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД  обявява конкурс за лекар- специализант по Нефрология- 1 място в Клиниката по Нефрология към УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД- гр. София.
Срок за подаване на документи: 01.02.2024 г. до 01.03.2024 г.

24.01.2024

УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД  обявява конкурс за лекар- специализант по Нуклеарна медицина- 1 място в Отделение по Нуклеарна медицина  към УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД- гр. София.
Срок за подаване на документи: 24.01.2024 г. до 26.02.2024 г.

16.10.2023

УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД  обявява конкурс за лекар- специализант по Нуклеарна медицина- 1 място в Отделение по Нуклеарна медицина  към УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД- гр. София.
Срок за подаване на документи: 09.10.2023 г. до 09.11.2023 г.

УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД  обявява конкурс за лекар- специализант по Нервни болести- 1 място в Клиника по Нервни болести  към УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД- гр. София.
Срок за подаване на документи: 09.10.2023 г. до 09.11.2023 г.

УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД  обявява конкурс за специализанти по Медицинска радиологична физика- 2 места в Отделение по Лъчелечение към УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД- гр. София.
Срок за подаване на документи: 16.10.2023 г. до 16.11.2023 г.