Конкурс за отдаване под наем

Конкурс за отдаване под наем

22.2.2024

Конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив: 12  кв.м. площи (части от фоайета, коридори и стълбищни площадки), представляващи обособени части от сградния фонд/недвижими имоти на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, находящ се в гр. София на бул. „Акад. Иван Гешов” №№ 17 и 19, които да се използват за инсталиране и експлоатация на 8 броя самопродаващи машини за топли и студени напитки, пакетирани изделия и други храни. Решение за откриване на конкурса и Документация.

11.10.2023

Конкурс  за отдаване под наем на ДМА (недвижим имот) – сгради

Решение за откриване на конкурс и документация.