Д-Р БОЖИЛ РОБЕВ

Д-Р БОЖИЛ РОБЕВ
НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ -

Д-р Божил Робев
Началник на Отделение по Медицинска онкология
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Д-р Божил Робев е роден на 26.06.1967 г. в Сливен. Завършва медицина през 1993 г. във ВМИ-Стара Загора с отличен успех.
До 1997 г. работи в Приемно спешно отделение на Окръжната болница в Сливен. От 1997 до 1999 г. специализира педиатрия под ръководството на проф. Драган Бобев.
От 1999 до 2003 г. работи като педиатър в Трета градска болница в София, а от 2003 до 2005 г. е пневмофтизиатър в Белодробната болница в Сливен.
През 2005 г. постъпва като ординатор в Отделение по химиотерапия на Градски онкодиспансер София-град.
Специализира медицинска онкология от 2009 до 2014 г. в СБАЛО, гр. София.
От 2015 до 2017 г. е началник на Отделение по медицинска онкология в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, а от 2017 до 2019 г. – ординатор в същото отделение. През м. октомври 2019 г. отново оглавява Отделението по медицинска онкология след проведен конкурс.
Д-р Робев участва в множество национални, регионални и международни форуми в областта на медицинската онкология. От м. август 2019 г. му е присъдена образователно-научната степен „Доктор“.
Научните интереси на д-р Робев са в областта на онкофармакологията, онкогенетиката, невроеднокринните тумори и туморите на генитоуринарната система.

 

Приемно време:
Понеделник-Петък

От 8.00 – 10.00 часа
Тел. +359898567892