ДОЦ. МИХАИЛ ТАБАКОВ

ДОЦ. МИХАИЛ ТАБАКОВ
ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ -

Доц. д-р Михаил Стефанов Табаков д.м.

Завършва Медицина в Медицински Университет – София през 2003г. Има призната специалност по хирургия от 2013г. През 2014 година придобива професионална квалификация по Здравен Мениджмънт в УНСС– гр. София. През 2017г. защитава успешно дисертационен труд на тема „ Изследване на възможностите за лечение на вентралните хернии с ендоскопски техники„ и придобива образователна и научна степен  „доктор“ . През месец април 2021 г. е избран за „доцент“ по Хирургия.

Работи последователно във ВМА – София (2004-2012), УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ (2012-2017), а от месец март 2017г. е хирург в  УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София.

Завършва множество квалификационни курсове по хирургия в страната и чужбина с главен акцент върху миниинвазивната хирургия. За отбелязване са участията му в Мастър класовете по лапароскопска дебелочревна хирургия в Истанбул – Турция, Гилфорд – Великобритания, Мюнхен – ФРГ, Милано – Италия и др. Притежава диплома за завършено обучение по лапароскопска хирургия от университета в гр. Страсбург, Франция, получена след успешното преминаване на два сертификационни курса в института IRCAD.

Професионалните и научните му интереси са насочени предимно към минимално-инвазивното хирургично лечение на заболяванията на коремната стена, диафрагмата, жлъчния мехур и стомашно-чревния тракт.

Контакти:

Служ. тел. 02/9542827;  мобилен тел. 0888933654;

е-mail: mtabakov@yahoo.com

Aдрес: бул. „Акад. Иван Гешов“ №15, 1431 София, България.
www.mihailtabakov.com

Член е на Европейската Херния Асоциация и на Българското хирургическо дружество