Д-Р МИХАИЛ ТАБАКОВ

Д-Р МИХАИЛ ТАБАКОВ
ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ -

ЗА МЕН

Завършва медицина в Медицински университет – София, през 2003 г. Придобива специалност Хирургия. През 2014г. придобива професионална квалификация по „Здравен Мениджмънт“ в УНСС.

От 2004 до 2011 г. работи в клиниката по спешна хирургия на ВМА – София. От 2011г. до момента работи в IVта хирургична клиника на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, където заема длъжността асистент  и главен административен лекар на клиниката.

Специализирал е колоректална хирургия в гр.Дрезден, Германия . Завършва множество квалификационни курсове по лапароскопска хирургия в  Холандия, Франция, Великобритания и Турция.Научните и професионалните му интереси са свързани със спешната хирургия, колопроктологията и миниинвазивната хирургия.

Член е на Българското Хирургическо дружество