ПРОФ. РОСЕН КИРИЛОВ НИКОЛОВ, ДМ

ПРОФ. РОСЕН КИРИЛОВ НИКОЛОВ, ДМ
НАЧАЛНИК КЛИНИКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ -

БИОГРАФИЯ

ДАТА НА РАЖДАНЕ
09.04.1962г.
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Гр. Перник
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
Женен, 1 дете
НАСТОЯЩА ДЛЪЖНОСТ
Професор, Началник на Клиника погастроентерология, УМБАЛ “Св. Ив. Рилски”,
Медицински факултет, МУ, София

ОБРАЗОВАНИЕ

1980 – 1986
диплом № 00663/19.11.1986г.
Висш Медицински Институт,
Медицинска Академия, София

КВАЛИФИКАЦИЯ

1988 – 1993
Вътрешни болести – Висш медицински институт, София –
1994 – 1999
Гастроентерология – Медицински факултет, Медицински Университет, София –
Декември 1996г, Гърция
Следдипломен курс по хепатобилиарни, панкреасни и стомашни заболявания
Септември 1998г., Унгария
Следдипломен курс по терапевтична ендоскопия.
Октомври 2000г., Холандия
Следдипломен курс по колопроктология и гастроентерология
Юни 2003г., Холандия
Следдипломен курс по ехоендоскопия

ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ

1987 – 1988
Участъков терапевт, ОБ гр. Перник
1988 – 1993
Асистент, Клиника по гастроентерология, НИВБ,
Медицински факултет, МУ, София
1993 – 1999
Старши асистент, К-ка по гастроентерология,
ДУБ” Св. Иван Рилски”, Медицински факултет, МУ, София
1999 –август 2008
Главен асистент, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ “Св. Иван Рилски”,
Медицински факултет, МУ, София
18 август 2008-2013
Доцент, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ “Св. ИВан Рилски”, Медицински Факултет, гр. София
15октомври 2013
Професор, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ “Св. ИВан Рилски”, Медицински Факултет, гр. София
03 април 2018
Началник на Клиника по гастроентерология, УМБАЛ “Св. ИВан Рилски”, Медицински Факултет, гр. София

АКАДЕМИЧНИ ТИТЛИ И ЗВАНИЯ

1988
Асистент
1993
Специалност „Вътрешни болести”
– диплома № 40694 / 25.02.1993г. –Висш медицински институт,гр.София
1999
Специалност „Гастроентерология и диететика”
– диплома № 006050 / 22.06.1999г.- Медицински Университет
18.08.2008г.
Доцент по гастроентерология
– свидетелство 25188/18.08.2008г.- ВАК, Министерски съвет
15.10.2013г.
Професор по гастроентерология
– Академичен съвет/15.10.2013г. на Медицински университет-София

ПУБЛИКАЦИИ

Над 25

ЧЛЕНСТВО

Българско научно дружество по гастроентерология

ИНТЕРЕСИ и УМЕНИЯ

  • горна и долна ендоскопия
  • ендоскопска терапия на варици на хранопровода
  • балонна дилатация на стенози в гастроинтестиналния тракт
  • макробиопсия и мукозна резекция
  • ретроградна холангиопанкреатография и свързаните с нея терапевтични процедури
  • ендоскопска полипектомия
  • др. ендоскопски методики

ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ

Английски, Руски

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ –

над 10, фаза ІІ – 3 бр и фаза ІІІ,
на 1 главен изследовател на останалите съизследовател
Публикации –
повече от 30 – терапевтична и диагностична гастроинтестинална ендоскопия, язвен колит, Болест на Крон, ГЕРБ, холестатични чернодробни заболявания

СЛУЖЕБЕН АДРЕС

Клиника по гастроентерология, УМБАЛ “Св. Иван Рилски”, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15, София 1431
Тел: + 359 2 952 12 97; 0898 547 092
E.mail: rosenknikolov@abv.bg.