АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Мариана Бранкова
тел. 02/952 65 68
mbrankova@rilski.com

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
Даниела Коцева
тел. 02/952 26 48
02/952 20 39
admin@rilski.com

РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“

Роза Иванова
тел. 02/451 94 12

АНАЛИЗАТОР ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И ОТГОВОРНИК ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ:

Камен Петров
тел. 0885 83 28 51
kamen.petrov@rilski.com

ЮРИСКОНСУЛТ
Милена Кацарова
Велислава Дянкова
тел. 02/ 851 90 18

ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
Людмил Русев
тел. 02/851 08 49
lrusev@rilski.com

Стоименка Райкова
тел. 02/851 08 49

ВЪТРЕШЕН ОДИТ
Виолина Теофилова
тел. 02/451 94 12

ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“
тел. 02/952 38 97

ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ТРЗ“
Началник отдел
Антонина Михова
тел. 02/952 17 95

Ръководител направление
Румяна Боговска

Специалист човешки ресурси
Калинка Наумова

НАПРАВЛЕНИЕ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

Ръководител направление:

Ива Соколова
тел. 02/952 60 18
op3@rilski.com

Началник Отдел „Обществени поръчки”:

Весела Динева
тел. 02/952 08 79
op@rilski.com

ОТДЕЛ „УЧЕБНА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ И КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ“

Доц. д-р Ст. Миланов

тел. 02/ 851 0810
milanov@rilski.com


ОТДЕЛ „ДЕЛОВОДСТВО“

тел. 02/ 852 69 63


ЗВЕНО „СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА“

Инж. Емил Филипов

ДЕЛОВОДСТВО:
тел. 02/ 852 69 63

КООРДИНАТОР СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ:
тел. 02/952 6169
c.sklad@rilski.com