АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Контакт
тел. 02/952 65 68
admin@rilski.com


АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

Даниела Коцева
тел. 02/952 26 48
02/952 20 39
admin@rilski.com

 

ЮРИСКОНСУЛТ
Велислава Дянкова
тел. 02/ 851 90 18

 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ
Виолина Теофилова
тел. 02/451 94 12


ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“

тел. 02/952 38 97


ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ТРЗ“

Ръководител направление
Румяна Боговска
тел. 02/952 17 95

Специалист човешки ресурси
Калинка Наумова

 

Началник Отдел „Обществени поръчки”:

Весела Динева
тел. 02/952 08 79
op@rilski.com

 

ОТДЕЛ „ДЕЛОВОДСТВО“
тел. 02/ 852 69 63

 

ОТДЕЛ „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ И КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ“
Началник отдел  Бойка Даскалова

Юрисконсулт  Милена Кацарова

Технически сътрудник  Виолета Узунова

тел. 02/851 0849

 

ДЕЛОВОДСТВО:
тел. 02/ 852 69 63


КООРДИНАТОР СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ:

Георги Караджов
тел. 02/952 6169
c.sklad@rilski.com