АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Мариана Бранкова
тел. 02/952 65 68
mbrankova@rilski.com


АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

Даниела Коцева
тел. 02/952 26 48
02/952 20 39
admin@rilski.com


РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“

Роза Иванова
тел. 02/451 94 12

 

ЮРИСКОНСУЛТ
Милена Кацарова
Велислава Дянкова
тел. 02/ 851 90 18


ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

Людмил Русев
тел. 02/851 08 49
lrusev@rilski.com

Стоименка Райкова
тел. 02/851 08 49


ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Виолина Теофилова
тел. 02/451 94 12


ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“

тел. 02/952 38 97


ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ТРЗ“

Ръководител направление
Румяна Боговска
тел. 02/952 17 95

Специалист човешки ресурси
Калинка Наумова

 

Началник Отдел „Обществени поръчки”:

Весела Динева
тел. 02/952 08 79
op@rilski.com

 

ОТДЕЛ „ДЕЛОВОДСТВО“
тел. 02/ 852 69 63

 

ДЕЛОВОДСТВО:
тел. 02/ 852 69 63


КООРДИНАТОР СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ:

Георги Караджов
тел. 02/952 6169
c.sklad@rilski.com