База УМБАЛ “Свети Иван Рилски”

ДКЦ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” ЕАД

БАЗА УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД
Основна сграда
бул. „Акад. Иван Гешов“ 15
гр. София
Телефон за записване и регистратура:
02/952-58-78
e-mail: dkc_sv.ivan.rilski22@abv.bg

Управител
проф. Димитър Раденовски