БОЛНИЧНА АПТЕКА

Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ се намира на партерния етаж като достъпът до нея е ограничен.

Работно време и телефон за връзка:
Болничната аптека е отворена всеки работен ден от 8:00ч до 18:00ч и при спещност изън работно време има фармацевт на разположение .

КОНТАКТ:

телефон 02 851 08 56