Вирусни хепатити

Молекулярни и други тестове за диагностика и проследяване на вирусни хепатити

HCV RNA (Real Time PCR), количествен тест с и без HCV генотип

150.0

HCV RNA (Real Time PCR), подтипове на генотипа

290.0

HCV RNA (Versant kPCR) , доказване на елиминирането на вируса след лечение

190.0

HBV DNA, (Real Time PCR), количествен тест

150.0

HBV DNA (Versant kPCR) , доказване на елиминирането на вируса след лечение

190.0

HBV Лекарствени мутации (PCR, хибридизация)

320.0

HDV RNA, (Real Time PCR), количествен тест

150.0

HЕV RNA, (Real Time PCR), количествен тест

380.0

Анти-HDV Total (ELISA)

25.0