ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Основната цел на Отдел „Връзки с обществеността“ в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ е да информира пациентите и широката публика това, което се случва в болницата.

Обръщайте се към нас за:

  • Текущи инициативи, свързани с УМБАЛ „Св. Иван Рилски“;
  • Въпроси, свързани със структурата и предлаганото от болничното заведение лечение;
  • Медийни и други партньорства;
  • Мнения, препоръки и обратна връзка по повод провежданото в болницата лечение;
  • Всякакви други новини, касаещи лечебното заведение

За допълнителна информация:

pr@rilski.com