ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Кабинет по вътрешни болести и ендокринология
Кабинет N 31, етаж 2

Доц. Стефан Миланов
Работно време: 08:00 до 10:00 ч.

Гастроентерологичен кабинет
Кабинет N 31, етаж 2

Д-р В.Колчаков, д-р Милачков
Работно време: 10:00- 13:00 ч.

Гастроентерологичен кабинет
Кабинет N 14, етаж 1

Проф. К. Антонов, Доц.Д.Желев
Работно време: вторник и четвъртък от 13:00ч.