ДКЦ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”

Към УМБАЛ „Св. Иван Рилски” функционира Диагностично-консултативен център, в който се предлагат консултации в повечето области на съвременната медицина.
Центърът разполага с две бази.
В основната база , която
се намира в сградата на болницата, на бул. „Акад. Иван Гешов” 15, се извършват консултации в следните области:

В базата на ул. „Урвич” 13  се нимират:

База Бул. "Акад. Иван Гешов" 15

База ул. "Урвич" 13