Защита на личните данни

Конкурс за отдаване под наем

22.2.2024 Конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив: 12  кв.м. площи (части от фоайета, коридори и стълбищни площадки), представляващи обособени части от сградния фонд/недвижими имоти

Прочетете повече »

Конкурс Избор на застраховател

22.02.2024 Конкурс за „Избор на лицензирано застрахователно дружество за застраховане на моторни превозни средства, собственост на УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД“, гр. София за задължителна застраховка „Гражданска
Прочетете повече »