Защита на личните данни

Конкурс Избор на застраховател

Конкурс за „Избор на лицензирано застрахователно дружество за сключване на договор за застраховане на недвижимо имущество на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, гр. София”. Решение, документация

Прочетете повече »