Защита на личните данни

Решение за откриване на конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив

Решение за откриване на конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив: 4,25  кв.м. площи (части от фоайета и етажи), представляващи обособени части от сградния

Прочетете повече »