КЛИНИКА ПО НЕВРОЛОГИЯ

     Клиниката по нервни болести е самостоятелно звено в рамките на Университетската многопрофилна болница „Свети Иван Рилски”.
Разположена на 4 –ия етаж в основната сграда УМБАЛ „Свети Иван Рилски” на бул. „Акад. Иван Гешов” №15, 1431 София
Клиниката разполага с 20 легла, в стаи с по 1, 2 и 3 легла със самостоятелен санитарен възел, както и с легла за интензивно лечение и възможности за непрекъснато мониторно наблюдение.
Тук се приемат болни от цялата страна за диагноза и лечение на широк профил от неврологични заболявания, включени в 20 клинични пътеки с неврологичен профил. Клиниката работи както по клинични пътеки заплащани от НЗОК, така и Здравно-осигурителни фондове, с персонално заплащане при неосигурени пациенти и чужденци. При поискване може да се усигурят ВИП стая и персонално обслужване по тарифи определени от УМБАЛ „Св. Иван Рилски” (виж секция Ценоразпис).  Клиниката има самостоятелни специализирани лаборатории, както и мощен лабораторно-диагностичен сектор в рамките на болницата.
За повече информация посетете нашия сайт:  www.neurology-bg.com;
За контакти нашите телефони – 02 8526 940,  02 8510 822,  факс – 02 8526 940 и еmail:  shotekov@abv.bg

 

Дейност

     В Клиниката по нервни болести се провежда диагностика на редица социално-значимите неврологични заболявания по различни клинични пътеки:

 • Исхемичен мозъчен инсулт с и без използване на тромболиза;

 • Мозъчен кръвоизлив, включително субарахноидни хеморагии;

 • Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип;

 • Множествена склероза и др. автоимунни заболявания на нервната система;

 • Тумори на главния и гръбначен мозък;

 • Вертеброгенни заболявания (дискови херни, радикулити, полиневропатии, включително порфиринова полиневропатия, плексити и др.);

 • Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН);

 • Заболявания на периферната нервна система и гръбначно-мозъчни заболявания;

 • Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия;

 • Синдром на Гилен-Баре с използване на имуноглобулин;

 • Епилепсия и други пароксизмални състояния;

 • Миастения и миастеноподобни заболявания;

 • Невродегенеративни заболявания, вкл. Паркисонизъм, Амиотрофична латерална склероза, Малко-мозъчни атаксии и др.

 • Деменции, вкл. Болест на Alzheimer, съдова деменция и др.;

 • Различни видове главоболие;

 • Разстройства на вегетативната нервна система.

 • Разстройства на съня

 • Дистонии и тяхното лечение с Ботулинов токсин

 • Клиниката по нервни болести разполагат с всички важни лаборатория за изследване на широк спектър от заболявания на  нервна система – лаборатории по Електромиография, Електроенцефалография, Доплерова сонография и цветен Доплер, Предизвикани потенциали, клинична лаборатория, където се извършва пълен набор изследвания на кръв и гръбначно-мозъчната течност,  съвременни рентгенографски и невроизобразяващи изследвания (магнитно-резонансна томография (МРТ, MRI)), 3D компютърна томография (СТ), радиоизотопна лаборатория с SPECT/CT апарат. лаборатория по имунология, лаборатория по генетика, сектор по отоноеврология, отделение по лъчелечение е център по радиохирургия,  отделение по физикална и рехабилитационна медицина и клиничен невропсихолог.

 • Клиниката по нервни болести работи в тясна колаборация с най-старата и най-добре оборудвана Клиника по неврохирургия в нашата страна.

 • Пациентите на Клиниката по нервни заболявания имат възможности  за консултации с различни специалисти (офталмолог, кардиолог, гастроентеролог, ревматолог, УНГ, онколог, хематолог, радиолог, дерматолог и др.), които работят в многопрофилната университетска болница „Св. Иван Рилски”.

     Специалистите от Клиниката по нервни болести имат голям опит в диагнозата и лечението на различни форми на Дистонии и тяхното лечение с Ботулинов токсин.

     В Клиниката по нервни болести  работят специализирани Комисии за изписване на скъпоструващи медикаменти за Мултиплена склероза, Епилепсия, Паркисонизъм и Болест на Alzheimer към Националната Здравноосигурителна Каса (НЗОК).  Пациенти се преглежда всеки ден работен ден след 09 часа.

Екип
Началник Клиника:
Проф. д-р Пенко Шотеков, д.м.н
тел/факс: +359 2 8526940;
е-mail: shotekov@abv.bg

Лекари:

 • Д-р Детелина Стоилова, дн, специалист „Нервни болести” професионалн направление по  Мултиплена склероза и други невроимунни заболявания, е-mail: stoilova_d@abv.bg

 • Д-р Гергина Ончева, дм специалист „Нервни болести” и „Професионални заболявания”, с професионална квалификация по електромиография, е-mail: oncheva@abv.bg

 • Д-р Цветанка Димитрова, специалист „Нервни болести” и професионална квалификация по електромиография, е-mail: tzzzd@abv.bg

 • Д-р Валентина Гълъбова специалист „Нервни болести”, професионална квалификация по електроенцефалография и евокирани потенциали, е-mail: dr_galabova@abv.bg

 • Д-р Александър Карамешев, дм, специалист „Нерни болести”, професионална квалификация по екстра- и транскраниална доплерова сонография, дуплекс цветна доплерова сонография, е-mail: alexkaram2000@abv.bg

 • Д-р Калина Михаелова, специалист „Нервни болести”, професионална квалификация по електромиография, е-mail:  k_mihailova@yhaoo.com

 • Д-р Йоана Миленова, специализант по нервни болести,  е-mail: joana0725@abv.bg

Медицински сестри:

м.с. Анна Минчева – старша медицинска сестра

м.с. Недка    Илиева
м.с. Сашка   Венкова
м.с. Силвия  Кръстанова
м.с. Искра    Айвазова

Медицински секретар:

Теменужка Борисова

Контакти

За повече информация посетете нашия сайт:  www.neurology-bg.com;
За контакти нашите телефони – 02 8526 940,  02 8510 822,  факс – 02 8526 940 и еmail:  shotekov@abv.bg