КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Заповед N 257/16.08.2022 г. в допълнение на Заповед N 337/21.10.2022 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ Св. Иван Рилски“ ЕАД.

Заповед N 338/24.10.2022 г. в допълнение на Заповед N 337/21.10.2022 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ Св. Иван Рилски“ ЕАД.

Заповед №337/21.10.2022г. на Изпълнителния директор, публикувана на електронната страница на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД

Правила за провеждане на клинични изпитвания на територията на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски” можете да изтеглите от ТУК 

Ценоразпис за клинични проучвания можете да изтеглите от ТУК 


Процедура по одобрение на заявки за Клинични проучвания 
(КП)

Представител на Заявителя за КП подава в деловодството на УМБАЛ „ Св. Ив. Рилски “Молба за съгласие”, съдържаща:

EudraCT номер

Тема

Протокол

Спонсор

ДИО

Място(клиника) на провеждане

Предложение за Главен изследовател

Очаквана продължителност на набирането на участници

Продължителност на пълното участие на един участник

Проект на договора

Документ за внесена такса

 

За контакт:

02 851 0810

katsarova@rilski.com