КОНСУЛТАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛИСТ / ПРИЕМ В БОЛНИЦАТА

Консултация със специалист

Към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ има разкрит Диагностично-консултативен център, в който пациентите могат да получат компетентна помощ от висококвалифицирани медицински специалисти. Медицинският център има договор със здравната каса и приема пациенти от цялата страна, насочени с направления за консултация (направление N3). Консултират се и пациенти без направления, които заплащат предоставените им услуги, съгласно обявения в центъра ценоразпис.

Запиши час за консултация към ДКЦ “Св. Иван Рилски”

 

Прием в болницата

Ако състоянието Ви налага прием в болницата, първо трябва да отидете на регистратурата, от където ще Ви поискат направление N3, както и документ за самоличност.

От регистратурата ще Ви насочат за преглед в приемния кабинет към съответната клиника или отделение. В зависимост от това дали има възможност за незабавен прием, на базата на проведения преглед, ще бъдете приети в болницата или ще бъдете включени в листата на чакащите за прием.

Тел. за връзка с регистратура: 02/9522018

В случай, че не разполагате с направление N3, ще трябва да заплатите прегледа си при специалиста от приемния кабинет. След това процедурата е същата.
Ако заетостта на отделението/клиниката позволява, след като бъдете прегледани, ще може директно да бъдете приети за лечение. В самото отделение/клиника ще Ви информират за възможностите за:
1. Избор на стая (обикновена или ВИП)
2. Избор на екип (в случай, че състоянието Ви налага оперативна интервенция)
3. Дали лечението Ви налага закупуването на допълнителни консумативи или медицински изделия, които не се покриват от НЗОК.

Контакт с клиники и отделения

Ако не сте здравноосигурено лице, ще се наложи да заплатите за лечението си по ценоразписа на болницата.
Ако сте допълнително здравно осигурено лице, по Ваша преценка, разходите за лечението Ви ще бъдат покрити от Вашия здравен фонд или ще бъдат покрити от НЗОК. На регистратурата можете да се информирате кои са здравните фондове, с които болницата има договор, както и какво е покритието на Вашата здравна застраховка.
Ако лечението Ви налага доплащане, не сте здравно осигурен или искате да се възползвате от някоя от платените услуги в болницата, ще бъдете поканен (Вие или Ваш близък) да се разплатите на касата на болницата.

Тел. за връзка с касата: 02/9525804