ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Лаборатория по клинична патология

Лабораторията по клинична патология към УМБАЛ „ Св. Ив. Рилски” се намира на 2-ия етаж в Лабораторния блок на болницата.

Оборудване

Лабораторията разполага със съвременна апаратура, което позволява бързата и прецизна изработка на препарати (тъканен процесор, хистокинет, ротационен микротом, тъканен парафинов център, включващ диспенсер и охлаждащ модул за парафин, микроскоп с дигитална камера за фотодокументация).

Дейност

Дейността на Лабораторията е свързана основно с изпълнение на диагностични хистологични и/или цитологични изследвания според изискванията на клиничните пътеки по НЗОК на хоспитализираните пациенти в Клиниките по Неврохирургия и гастроентерология, и Хирургичното отделение на УМБАЛ „ Св. Ив. Рилски” .

В лабораторията се извършват широк спектър от хистологични и цитологични изследвания основно в областта на невропатологията и гастро-интестиналната, чернодробната и жлъчно-панкреасната патология :

  • Биопсични материали от оперативни интервенции на главен мозък, гръбначен мозък, хипофиза, гастро-интестинален тракт, черен дроб, панкреас, слезка, лимфни възли и др.
  • Ендоскопски биопсии на горен и долен гастро-интестинален тракт
  • Дебело-иглени чернодробни биопсии
  • Тънко-иглени биопсии под ехографски контрол на чернодробни и панкреасни лезии
  • Цитологични изследвания на асцит и други телесни течности.
  • Консултации на готови цитологични, хистологични и/или имунохистохимични препарати на трудни за диагноза случаи от цялата страна

Освен диагностично-лечебна дейност, в лабораторията се осъществява още учебно-преподавателска, научно-изследователска дейност и консултативна дейност.

Началник лаборатория:

Проф. д-р Радина Иванова-Боянова, дмн

Лекарски екип:

Проф. д-р Севдалин Начев, дмн – с дългогодишен опит в областта на невропатологията
Д-р Дияна Кьосева
Д-р Илиян Илиев
Д-р Венелин Гетов

Лаборантски екип:

Ивета Станиславова, лаборант
Здравка Лечева, лаборант
Антоанета Спасова, лаборант

КОНТАКТИ
тел.: 02/9523468

НОВИНИ

No Posts Found in Category 116