ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕЖКИ МЕТАЛИ

ТОКСИКО-ХИМИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Лабораторията „Определяне на тежки метали и метаболити на токсични вещества” е единствената в страната, в която се извършват значителен спектър от високоспециализирани изследвания на:

токсични метали (олово, кадмий, манган, живак, никел, алуминий, селен, арсен и др.) в кръв и урина;

олигоелементи (мед, цинк, желязо, магнезий и др.) в кръв и урина;

токсични съединения и метаболитите им в биологични среди- формалдехид, хипурова киселина, бадемена киселина, тиоцианати, трихлоетанол, трихлороцетна киселина, фенилглиоксалова киселина и др.

Повече информация за дейността на лабораторията може да намерите в Презентацията на Лабораторията

Лице за контакти

Кристина Йосифчева – биолог

Тел.: 02/852 49 68; 0896 796 302

E-mail: lab-heavymetals@rilski.com

КРИСТИНА ЙОСИФЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕЖКИ МЕТАЛИ
КОНТАКТИ
;

Тел.:02/852 49 68; 0896 796 302

No Posts Found in Category 141